กระดาษลูกฟูกคุณภาพ

พิมพ์

กระดาษลูกฟูกคุณภาพ

แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว ประกอบด้วยกระดาษทำผิว 1 ด้าน ประกบตัวลอนลูกฟูก นิยมใช้สำหรับการห่อหุ้มสินค้าเพื่อกันการกระแทก

แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษทำผิวด้านหน้าและหลังตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก อาจเป็นลอน B , C นิยมใช้กับงานกล่องทั่วไป

แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ประกอบด้วยแผ่นกระดาษเรียบ 3 แผ่น และลอนลูกฟูกอีก  2  ชั้น นิยมใช้กับงานกล่องที่ต้องรับน้ำหนักมาก มักเป็นลอน B และลอน C

 

CORRUGATED BOARD

Single Face Corrugated Board
One side flat and one side corrugated board used to protect the products from impact.

Single Wall Corrugated Board
Two flat finished sides corrugated in between (B or C type) as used in cardboard boxes

Double Wall Corrugated Board
Three flat finished sides with two corrugated in between as used for heavy duty packaging or stacking boxes ( B or C type)