พิมพ์


กล่องไดคัท ( Die-cut )
เป็นกล่องที่มีความพิเศษในด้านการออกแบบเพื่อใช้เฉพาะงาน และให้รูปทรงที่สวยงาม


กล่องฝาครอบ ( Telescope Container )
เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงของกล่องมากๆ และสามารถเปิด-ปิด ได้สะดวก


แผ่นกั้น – ไส้กั้น ( Partition )

สำหรับแบ่งพื้นที่ภายในกล่อง ลดแรงกระแทกระหว่างสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ทั้งยังความเสริมความแข็งแรงของกล่องอีกด้วย

 

CONTAINER

RSC: Regular Slotted Container
Most useful for packaging by manual or automatic machinery.  Usually offered with or without partitions to strengthen the construction of the container.


OSC: Overlap Slotted Container
The appearance to be similar to RSC , the difference at  cover to be equivalence the wide size. Most useful for high strength packaging.


Telescope Container

Used for high strength packaging and ease to unpack 


Die-Cut Container

Designs used in many forms and shapes. Mainly used in products for the benefit of marketing and advertising.


Partition board

Using for strength in construction to protect the products inside of the container or package.

<< Back