ก้าวสู่ความเป็นสากล

พิมพ์

   บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงด้านการบริหาร การจัดการด้านระบบคุณภาพ ทางบริษัทฯจึงได้จัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000  ได้เป็นผลสำเร็จ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงมาตรฐาน และบริการ ที่ยึดมั่นในแนวนโยบายคุณภาพ และเราพร้อมที่จะพัฒนาก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศในด้านการผลิตกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก

 

นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา  ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ
ผลิตกล่องและกระดาษลูกฟูกที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
ตามที่ลูกค้าต้องการบนต้นทุนที่ต่ำ
ให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

 INTERNATIONAL STANDARD

  
Dyna Packs management and corrugated board and packaging production, is dedicated to maintaining the highest standard and quality based on ISO 9001:2000

Quality Policy
We are committed to developing a quality product and strive to maintain an excellent working relationship to meet the needs of our clients. 

Mission
• Our products are competitively priced and are of the highest standard.
• We are constantly looking after the best interests of our clients.
• Our quality control ensures that we are offering our clients the best products.