4 ทศวรรษแห่งความสำเร็จ

พิมพ์

บริษัท ไดน่า แพคส์ จำกัดบริษัท ไดน่า แพคส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความสำเร็จบนรากฐานที่มั่นคงของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเจริญ ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี

ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกภายใต้การบริหารงานของคุณอดิศักดิ์ โอวาทิตสกุล และคณะผู้บริหาร เราได้สั่งสมความชำนาญ ประสบการณ์ และได้นำเอาเทคโนโลยี พร้อมทั้งเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองตามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 YEARS OF SUCCESS

DYNA PACKS Mr. Adisak Owatisakul is the president of Dyna Packs a successful company established by Numjalearn Pty Ltd (1962). This company for forty years has been the leading manufacturer in the corrugated board and packaging industry. As the leader in our field we are a proud and trustful company which combines 40 years of experience, technology and machinery to satisfy our client’s requirements.